Sagkjedespesialisten

Home Mail

Sagblader

Sagblader brukes ofte i stasjonære kappsager, og er godt egnet til å kappe planker eller tynn ved.

sagblad.jpg

Sagblader

Vi selger også sagblader til ulike bruksområder, med ulike tenner og størrelser.Ta kontakt for utdypende informasjon.Tilbake